Kremacja

kremacjaKremacja (łac. cremare - spalić) - forma pogrzebu zmarłego polegająca na spaleniu ciała, znana i uznawana przez wiele religii.

Ta forma pochówku odbywa się przy zachowaniu wszystkich norm etycznych. Po dokonaniu spopielenia prochy zmarłego umieszczane są w urnie. Urny chowane są w grobie ziemnym, murowanym bądź w Kolumbarium (rodzaj zbiorowego grobowca zazwyczaj w formie ściany w której znajdują się nisze przeznaczone na urny z prochami zmarłego)

TOP