Poradnik pogrzebowy

Dębica Sp. z o.o. Poradnik Pogrzebowy

GDY ODEJDZIE BLISKA OSOBA

W przypadku śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rejonowego (rodzinnego) lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod nr 112 lub 999
 • Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon. 
 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.
 • Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zmarłej osoby.
Zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który przetransportuje osobę zmarłą do kostnicy, w naszym przypadku dysponujemy własną, super nowoczesną chłodnią w której zapewniamy godną opiekę i pełne poszanowanie. 
Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.
 • Biuro Obsługi Klienta DĘBICA Usługi Pogrzebowe Sp. z o.o. pomaga we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz wyrobieniem aktów zgonu w USC.
Kliknij aby zobaczyć jak do nas dojechać.

 

ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Firma Dębica Usługi Pogrzebowe Sp. z o.o. dysponuje własnym salonem trumien, w którym możecie Państwo dokonać stosownego wyboru. Oferujemy również ubrania, obuwie i inne dodatki pogrzebowe.
Naszym Klientom pomagamy w formalnościach związanych z wypełnieniem niezbędnych dokumentów do ZUS,oraz załatwianiem wszystkich z tym związanych formalności.
 • Akt zgonu to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Akt zgonu wyrabiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego. (strona USC)
 • Karta Zgonu wystawiana jest przez lekarza stwierdzającego zgon. 
 • Środki własne
 • Zasiłek pogrzebowy (aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego z ZUS - od 1.III.2011r. wynosi 4000 zł)
 • Dodatkowe ubezpieczenie
 • W przypadku gdy rodzinie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy i nie posiada ona środków własnych należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zorganizowanie i opłacenie kosztów pogrzebu. Opieka Społeczna po przeprowadzeniu "wywiadu środowiskowego" podejmuje decyzję a następnie zleca pochowanie osoby zmarłej firmie pogrzebowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie pochówku socjalnego.
Czekamy na zakończenie postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę majacą na celu ustalenie okoliczności śmierci osoby zmarłej, przyczynę zgonu oraz wykluczenie udziału osób trzecich. W tym samym czasie odbywa się sekcja zwłok po której wystawiana jest karta zgonu i zezwolenie z prokuratury na wydanie i pochowanie zwłok. Mając te dokumenty możemy przystąpić do rozpoczęcia pozostałych formalności pogrzebowych oraz zorganizowanie pochówku.
Kremacja (łac. cremare - spalić) - forma pogrzebu zmarłego polegająca na spaleniu ciała, znana i uznawana przez wiele religii. Ta forma pochówku odbywa się przy zachowaniu wszystkich norm etycznych. Po dokonaniu spopielenia prochy zmarłego umieszczane są w urnie. Urny chowane są w grobie ziemnym, murowanym bądź w Kolumbarium (rodzaj zbiorowego grobowca zazwyczaj w formie ściany w której znajdują się nisze przeznaczone na urny z prochami zmarłego)
Tak. Nasza firma posiada własną kwiaciarnię wyspecjalizowaną w produkcji wieńców i wiązanek pogrzebowych. Wszystkie formalności można załatwić podczas wizyty w naszym Biurze Obsługi Klienta, lub osobiście w kwiaciarni.
Podczas załatwiania formalności pogrzebowych pośredniczymy w pobieraniu opłat za grób. W pozostałych przypadkach takie opłaty należy wnieść w Wydziale Administracji Cmentarzy (Elbląg, ul. Łęczycka 49, tel./fax (55) 231 79 46)
Ewidencję osób pochowanych w Elblągu prowadzi Wydział Administracji Cmentarzy w Elblągu tel./fax (55) 231 79 46. Isnieje również wyszukiwarka osób pochowanych GROBONET
TOP